Logo | The Playground Ph

Mga Larong Pinoy na Swak sa Team Building

Ang mga larong Pinoy katulad ng patintero, tumbang preso, at sipa sa mga aktibidad ng team building, nagiging daan ito upang palakasin ang ugnayan at samahan ng mga kalahok. Ang mga larong ito ay hindi lamang nagbibigay ng saya at aliw, kundi nagpapalakas din ng tiwala at kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro ng grupo. Sa bawat na laban at paligsahan, natututunan ng bawat isa ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagsasama-sama para sa iisang layunin.

Sa pagbuo ng matatag na samahan sa loob ng isang team, mahalaga ang mga laro at aktibidad na nagpapalakas ng teamwork at cooperation. Sa Pilipinas, kung saan ang kultura ng pagiging magkaibigan at pagtutulungan ay lubos na pinahahalagahan, ang mga tradisyonal na laro ay nagbibigay hindi lamang ng saya kundi nagpapalakas din ng bond sa pagitan ng mga kasapi ng grupo. Narito ang ilang mga pinoy parlor games for team building na tiyak na magpapaligaya at magpapalakas sa inyong team.

Sack Race | Mga Larong Pinoy na Swak sa Team Building

1. Sack Race (Karera ng Sako):

Isang ito sa pinoy team building games na hindi mawawala sa anumang palaruan ay ang Sack Race o Karera ng Sako. Dito, naglalaban-laban ang mga manlalaro sa pagtalon habang nasa loob ng sako.

Layunin nilang maabot ang finish line nang hindi natutumba. Sa pamamagitan ng games na ito, natututo ang bawat isa na magtulungan at magsuportahan.

Human Knot | Mga Larong Pinoy na Swak sa Team Building

2. Human Knot:

Sa larong ito, ang mga manlalaro ay magkakabit-kabit ng kanilang mga kamay at magtutulungan upang maalis ang kanilang mga sarili mula sa magulo at kumplikadong hugis.

Ito ay nagpapakita ng importansya ng komunikasyon, pagtutulungan, at pagkakaisa sa pagharap sa mga hamon.

Tug of War | Mga Larong Pinoy na Swak sa Team Building

3.Tug of War:

Ang Tug of War ay isa sa mga tradisyonal na pinoy team building games na nagpapakita ng lakas at teamwork ng grupo.

Dito, ang dalawang team ay maglalaban-laban upang mapanatili ang hawak nilang lubid sa kanilang panig. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagtutulungan, magagawa ng koponan na mapanatili ang kanilang puwersa at magtagumpay.

Do You Have Your Venue?

The Playground Ph has a special offer for all company team building.

Board Walk | Mga Larong Pinoy na Swak sa Team Building

4. Board Walk

Sa larong ito, ang mga manlalaro ay kailangang tumawid sa isang makitid na patlang na gawa sa mga piraso ng kahoy na nakalatag sa lupa.

Ang bawat hakbang ay nangangailangan ng tiwala sa kapwa at tamang koordinasyon sa paggalaw, na nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtitiwala sa bawat isa.

The Pipeline | Mga Larong Pinoy na Swak sa Team Building

5. The Pipeline

Sa larong ito, binubuo ng mga manlalaro ang isang “pipeline” gamit ang mga plastic na tubo.

Layunin nilang ilipat ang isang bagay mula isang dulo papunta sa kabilang dulo ng pipeline gamit ang kanilang pagtutulungan. Sa pamamagitan ng The Pipeline, natututunan ng bawat isa ang kahalagahan ng koordinasyon at pagtutulungan.

Blow the Ball | Mga Larong Pinoy na Swak sa Team Building

6. Blow the Ball

Sa larong Blow the Ball, ang mga manlalaro ay kailangang magtulungan upang ilipad ang isang bola gamit ang paghinga.

Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng communication at coordination sa pagharap sa mga hamon at pagtutulungan para sa isang layunin.

Relay Games | Mga Larong Pinoy na Swak sa Team Building

7. Relay Games:

Ang Relay Games ay isa sa pinoy team building games na nagpapakita ng kahalagahan ng mabilisang pagtutulungan at pagpapasa ng responsibility.

Sa pamamagitan ng pagpasa ng baton o iba’t ibang mga gamit, kailangang maabot ng bawat grupo ang finish line nang pinakamaaga.

Fill the Bucket | Mga Larong Pinoy na Swak sa Team Building

8. Fill the Bucket:

Sa larong ito, kailangan punuin ng mga manlalaro ang isang baldeng may tubig gamit ang isang pinggan na may butas sa ilalim.

Layunin nilang mapuno ang baldeng ito nang hindi tumutulo ang tubig. Sa pamamagitan ng Fill the Bucket, natututunan ng bawat isa ang kahalagahan ng teamwork at coordination sa isang grupo.

Balloon Caterpillar | Mga Larong Pinoy na Swak sa Team Building

9. Balloon Caterpillar:

Ang Balloon Caterpillar ay isang nakakatuwang laro na kung saan ang mga manlalaro ay magpapakita ng kasanayan sa pagtutulungan at koordinasyon.

Sa larong ito, kailangang gumawa ng isang caterpillar gamit ang mga nakapaloob na lobo sa loob ng maliit na espasyo. Sa pamamagitan ng larong ito, natututo ang mga manlalaro na magtulungan at magtambalan upang maabot ang kanilang layunin.

Sa paggamit ng mga tradisyunal na larong Pinoy sa inyong susunod na team building event, hindi lamang ninyo pinapalakas ang samahan at pagkakaibigan sa inyong grupo kundi nagbibigay din kayo ng pagpapahalaga sa ating kultura at mga tradisyon. Sa bawat tawa, sigaw ng kasiyahan, at tagumpay na inyong mararanasan, tiyak na mas lalakas at mas maaalab ang inyong pagkakaibigan. Samahan natin ang saya at pag-unlad sa pamamagitan ng mga larong Pinoy na ito!

Book a glamping unit for 2 nights and get 1 night additional for free and 50% discount entrance | Book a night of glamping for a 50% discount on entrance fee:

+63 933 868 7076

Contact Number